andXor AS ble etablert i Juni 2015, og er et selskap som arbeider med Automasjon & SD-anlegg. Vi er opptatt av å levere kommersielt og teknisk åpne løsninger, hvor den teknologien som til en hver tid er mest egnet blir benyttet. For å klare dette har vi et sterkt fokus på våre kjerneverdier som identifiserer oss:

sustainableworld

Fokusert

Vi skal gjøre vårt ytterste for å fokusere på våre kunder og være løsningsorienterte. Dette gjør vi gjennom å etablere og opprettholde et godt samarbeid og å fokusere på kommunikasjon slik at forventninger blir avstemt og sluttresultatet innfrir våre kunders forventninger. Våre kunder skal ønske å benytte oss, og ikke føle at de er forpliktet og låst til oss.

Dedikert

Vi skal være proaktive og ha et kontinuerlig fokus på å forbedre oss selv. Engasjerte, dedikerte og faglig sterke medarbeidere skal være ryggraden i vår virksomhet og grunnlaget for fremtidig suksess.

Troverdig

Vi skal alltid gjøre jobben helt ferdig og levere i henhold våre inngåtte avtaler. Våre leveranser skal være av en kvalitet som gjør de ettertraktet i markedet. Vi skal være tydelige, ærlige og forholde oss til inngåtte avtaler. Gjennom godt samarbeid skal vi sikre gode løsninger og lønnsomhet for våre kunder, og skape trygghet og troverdighet.

Kreativ

Vi skal imøtese nye tanker og oppfordre til innovasjon og kreativitet. Gjennom godt samarbeid med våre kunder, vår kompetanse og kontinuerlig utvikling så skal vi til en hver tid vurdere hvilke løsninger som er de riktige å benytte.